boek_15

boek_15.jpg

Het verkrijgen van een objekt uit de bibliotheek hardware alswel software Op de hard- en software lijst vindt men de objekten op naam; ontwerper - adres - woonplaats - tel.no. - kodenummer en kostprijs.

De bestelprocedure is als volgt:

a. schriftelijk verzoek aan beheerder hardware bibliotheek

C. Filmer,

b. schriftelijk verzoek aan beheerder software bibliotheek

A. Müller,

onder vermelding van kodeno., naam ontwerper, naam objekt. Tevens dient de aanvraag voorzien te zijn van een door u ingevulde giro of bankkaart t.w. het bedrag (zie lijst) en uw handtekening.

Bij binnenkomst zal door die hard- c.q. software beheerder het door u gewenste objekt worden gekopieerd en verzonden worden naar de aanvrager.

Schaduw bibliotheek Van alle binnengekomen objekten zal door mij een extra kopie gemaakt worden en deze doorsturen naar mijn kollega (software bibliotheek) de heer A. Müller, Amsterdam. Dit in verband met calamiteiten (b.v. brand-wateroverlast enz.).

Hopende op een vruchtbaar geheel voor alle KIM gebruikers, waarbij men zich moet realiseren dat het bestaan van beide bibliotheken afhankelijk is van de inbreng van alle leden.

Met vriendelijke groeten,

C. Filmer

Photo album created with Web Album Generator